cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
26. prosince 2010
Štěpánská besedau cimbálu
Lipov
Na Štěpána néni pána, každý sobě za pána…

Začátek večera patřil Sborečku žen z Lipova a křtu jejich nového CD „Skrytá vánoční pravda“, které vydali společně s Horňáckou cimbálovou muzikou Petra Galečky.

Něco málo k volbě stárků – jak, proč, kdy …

Ještě donedávna se u nás ve společenském životě mládeže udržovalo stárkovské právo. Stárci byli dospělou mládeží voleni v den Svatého Štěpána a vedli mládež po celý rok. Jejich povinností bylo rozsuzovat a trestat provinilou mládež a řídit všechny zábavy. Stárek zastupoval vesnickou mládež při jednáních s obecním zastupitelstvem. Jeho funkce připomínala v mnohém úřad starosty. Jedním z hlavních úkolů této stárkovské organizace (úřadu) bylo přijímání mládeže mezi chasu. Toto přejímání se dálo na den Sv. Štěpána při volbě stárků. Ale již před tím museli chlapci, kteří měli být přijati, dát mládeži „prípovědné“, tj. láhev slivovice. Při volbě stárků museli dát přijímaní chlapci ještě cechovné. Tak byli přijati mezi dospělou mládež, získali právo volit stárka nebo mohli být stárkem sami voleni.

Mládež si volila dva stárky – staršího a mladšího. Když byl stárek zvolen, byl povinen poručit mládeži v hospodě sud piva, který pak musel několikrát zvednout nad hlavu. Ten, který by sud piva nezvedl, nemohl si na stárkování činit nárok. Stárkovství bylo čestnou funkcí, proto po ní dychtili všichni chlapci. Stárek a mládek nosili za širákem stále kosírky, ostatní chlapci je mohli nosit jen v neděli a ve svátek. Stárci měli nad mládeží rozsáhlou pravomoc a všichni je museli poslouchat.

Stárek žádal starostu o povolení k zábavě, za muziku platil do chudinské pokladny, vydržoval muzikanty, vybíral vstupné, řídil a dohlížel na veškerý řád taneční zábavy.

Chlapci přijatí do cechu získali právo účastnit se všech podniků mládeže, například chodit zpívat po dědině nebo chodit v kolektivu „ke galánkám“ .

FOTO: Josef Tymonek
© 2020    |