cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
26. prosince 2013
Štěpánská beseda u cimbálu
Lipov
Na Štěpána néni pána, každý sobě za pána…
FOTO: František Gajovský (http://gajo.zonerama.com/)
FOTO: FS Lipovjan

Mužský sbor z Lipova vydal druhou nahrávku

Pro všechny milovníky zpěvnosti Horňácka vzniklo obsáhlé album, které je i se zpožděním dvou let věnováno 15. výročí založení Mužského sboru z Lipova. Na Štěpánské besedě u cimbálu bylo CD představeno veřejnosti.

První CD nahrávka mužského sboru z roku 2003 „Nám sa porád cosi zdá“ byla drtivou většinou posluchačů přijata velmi dobře. Jak by ne, když tehdejší umělecký vedoucí František Sedlář vybral podle svých slov: „To najlepší, co sa ně podariło pro sbor uděłat. Nech ide o výběr pěsniček, ale aj jejich harmonizace.“ Toto vyznání však ale časem ztrácelo svou přesvědčivost. Na zkouškách i při vystoupeních jsme zpívali další písničky „zpracované“ Frantou Sedlářem, které se nám zdály stejně kvalitní, ale do časového limitu prvního CD se nevešly. Tento pocit ještě zesílil v době, když Franta ze zdravotních důvodů opustil mužský sbor. Jediným řešením jak tento nedostatek napravit a připomenout 15. výročí založení mužského sboru bylo nahrát a vydat další „CDčko“.

Stejně jako v roce 2003 jsme přizvali ke spolupráci především HCM Petra Galečky, ale tentokrát i Sboreček žen z Lipova a FS Lipovjan. Původní termín nahrávání (květen 2011) byl zrušen kvůli vytopení ZUŠ ve Veselí n. Moravou. Zařízení jejího nahrávacího studia bylo vodou úplně zničeno. Rok čekání na jeho zprovoznění byl ukončen rozhodnutím nahrávat doma v Lipově. Mistr zvuku Staňa Valášek připravil nahrávací studio na jevišti lipovské sokolovny, ale volné nahrávací termíny se v jeho pracovním kalendáři hledaly velmi těžko. Přesto se během listopadu a prosince 2012 podařilo nahrát všechny zpěvy sboru bez muziky a letos na jaře zbytek sborových i sólových zpěvů s muzikou. Úplná kompletace nahrávky a následné vydání bude i tak ještě nějaký čas trvat. Již nyní se mohou všichni naši příznivci těšit na horňácké táhlé a sedlácké v úpravách Franty Sedláře a Petra Galečky, verbuňk kluků z Lipovjanu a pijácké sedlácké v podání děvčat Lipovjanu, nezaměnitelný zpěv Sborečku žen z Lipova a sólisty Petra Galečku a Pavla Jagoše Pelíška.

Tato nahrávka je, přes určité zpoždění, i dnes věnována 15. výročí založení Mužského sboru z Lipova. Mohla vzniknout jen díky pevným zásadám, které ve sboru prosadil a zakotvil Franta Sedlář. Na nich staví i současný umělecký vedoucí Mirek Jagoš. Bez jeho obětavé a nenahraditelné práce by Mužský sbor z Lipova už dávno nebyl tím čím je. Především jim, stejně jako nezištné pomoci Petra Galečky a jeho cimbálové muziky, Sborečku žen z Lipova a FS Lipovjan patří naše poděkování.

TEXT: Ladislav Jagoš – Jožíček (Lipovské lístky, červen 2013)
© 2020    |