cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
Horňácký odzemek

Je to typický sólový tanec, ktorý obsahuje veľké množstvo samostatných figúr; tieto si tancujúci kombinuje podľa svojho umeleckého pochopu. Niektoré figúry vyžadujú až akrobatickej šikovnosti. Hoci je odzemok výtvor obyčajného, neškoleného ľudu, má v sebe základy estetiky a umelecky také hodnotné, že by sa zaň nemusel hanbiť ani školený tanečný majstr. Každý tanečník je tu umelcom, ktorý si vytvára svoj vlastný odzemok a len zhruba sa drží určitých zásad, ktoré sa tradičně prenášajú s pokolenia na pokolenie. Nie je teda presne predpísaný ani jeden pohyb, ani sled figúr, všetko ostáva na nadaní tanečníka. Ako vidno, vyžaduje sa teda od tanečníka mnohostranné nadanie. Chlapec, ktorý vie pekne zatancovať odzemok, těší sa v dedine veľkej vážnosti.

ZÁLEŠÁK, Cyril. Horňácký odzemok a verbunk. Praha: Státní nakladatelství, 1950.

Pohybově se horňácký odzemek skládá z počátečních, ostře špičkou chodidla a patou vyťukávaných rytmických úderů střídavě pravou a levou nohou s vytáčením chodidel zevnitř a dovnitř přes četné skočné cifry ostřeji rytmizované. Jde o přeskoky z nohy na nohu, se zakládánim chodidel při přeskocích za sebou přes četné jiné druhy skoků a výskoků, někdy společných s verbuňkovými, dále o cifry v dřepu (z dřepu vztyk a stoj o patách obou nohou nebo stoj o jedné noze, druhá přednožená zevnitř, někdy s obratem při vztyku atp.) a o závěrečné „kozáčkové“ přeskokování. Někdy se popřípadě ještě připojuje v závěru kolo podmetno ve vzporu ležmo vpředu za rukama. - Začátek odzemku může být také jiný. Začíná se např. i rytmickým sunutím chodidel, výrazným přešlapováním z paty na přední část chodidla a se současným vytáčením chodidel nebo ostrými podupy, doprovázenými potlesky atd.

HOLÝ, Dušan, FROLEC, Václav, JEŘÁBEK, Richard a kol. Horňácko. Brno: Nakladatelství Blok, 1966.
© 2020    |