cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
Horňácký tanec sedlácká

Sedlácká je nejvýznamějším horňáckým tancem. Náleží ke skupině tzv. tanců točivých. O sedlácké, jako o nejtypičtějším horňáckém tanci, hovoří zprávy některých autorů již v minulém století. (František Bartoš, Martin Zeman, Leoš Janáček)

Horňácká sedlácká se dá rozdělit do několika typů. Sedlácká, jaká se nachází v okolí Velké nad Veličkou, v Hrubé Vrbce, Javorníku a také v Kuželově a Malé Vrbce, je bohatý, tanenečně i hudebně rozvinutý a kompozičně ucelený útvar. Ke třem základním figurám (zpěv tanečních písní za doprovodu kývavého pohybu celého těla ve dvojím základním postavení vedle sebe nebo za sebou, víření dvojice na místě oběma směry v postavení vedle sebe a sólový projev chlapce a dívky) přistupují ještě další spojovací a přechodné figury. Ty rozvíjejí tanec, jinak lokalizovaý stále na stejném místě do prostoru. Dalšími rozvíjejícími prvky jsou vedení tanečnice doleva po kroužku, podtáčení buď samotné tanečnice kolem sebe, různé převedení tanečnice z jedné figury do jiné, z jednoho základního postavení do druhého. Víření může být proloženo nebo ukončeno drobnými podupy, či nízkými poskoky.

Sedlácká z Lipova a Louky je ve své dnešní formě pohybově i skladebně jednodušší nežli její varianta z okolí Velké. Skládá se rovněž ze tří základních figur. Jednotlivé figury však už nemají tak vyhraněný pohybově rytmický charakter jako ve Velké. Jsou v podstatě zjednodušeny. Víření se provádí sice ještě v držení polootevřeném, ale tempo pohybu u víření je rychlejší nežli ve Velké. Po kompoziční stránce je sedlácká z Lipova a Louky rovněž jednodušší. Přechody z jedné figury do druhé jsou přímé, bez mezifigur. Lipovská sedlácká se tančí rychle a má veselý, živý výraz.

Další variantou horňácké sedlácké je sedlácká z Nové Lhoty, Vápenek, ze samot zvaných Mlýny a ze Sůchova. Jestliže lipovská sedlácká byla proti velické živější, je sedlácká z Nové Lhoty ještě rychlejšího tempa a celý pěvecko pohybový projev je mnohem živelnější, dynamičtější a zemitější.

HOLÝ, Dušan, FROLEC, Václav, JEŘÁBEK, Richard a kol. Horňácko. Brno: Nakladatelství Blok, 1966.
© 2020    |