cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče

30. prosince 2018
23. února 2019
Výuka horňáckého verbuňku
Ukázat všechny akce
8.–9. července 2017
15. dubna 2017
11. února 2018
4. červenec 2008
35. výročí založení souboru Lipovjan
Lipov

Až pojedeš od Lipova pres Tasov do Lhoty

V roce 2007 dovršil folklorní soubor Lipovjan 35 let svého trvání

Lipovjan samozřejmě nebyl od začátku folklorním souborem v pravém slova smyslu. Jeho zakladatelé používali v roce 1972 název „krůžek Lipovjan“, který vznikl víceméně zásluhou Dušana Holého a Horňáckých slavností. Dušan Holý, v roce 1972 autor jednoho z pořadů 20. ročníku Horňáckých slavností, přizval k účinkování do Velké také Lipovjany. Toto pozvání bylo impulsem k pravidelným schůzkám a nácviku především lipovské sedlácké pod vedením Františka Jagoša – Kruciša a manželů Prachařových a Bilíkových. Téměř pravidelnými účastníky těchto nácviků byli také paní učitelka Vavřičková, pan Dyčka, strýci Machálek, Tomčal a mnoho jiných. Kamarádská atmosféra spojovala zkušenosti pamětníků a starších tanečníků s nadšením a elánem mladých. Vzniklo něco, co se těžko popisuje, ale krásně prožívá. Po úspěšném vystoupení na Horňáckých slavnostech nadšení a elán neupadá. Skupina se i nadále celkem pravidelně schází a pořádá kulturně společenské akce v Lipově. Díky nim zdokonaluje taneční projev a rozšiřuje pěvecký repertoár.

V letech 1973–1977 se ve vedení Lipovjanu vystřídají strýc Kruciš a paní Jarka Bilíková, manželé Dobroslava a Stanislav Jagošovi nebo Josef Jančár a začíná se užívat název folklórní nebo národopisný soubor Lipovjan. Přibývá vystoupení v Lipově a blízkém okolí. Rozšiřuje se taneční repertoár, ale svým charakterem se stále jedná víc o kvalitní vesnickou folklórní skupinu než o folklórní soubor. Formu a charakter folklórního souboru vtiskl Lipovjanu až příchod manželů Kristových v roce 1977. Pravidelný a tvrdý nácvik, rozšíření repertoáru o tance ze sousedních regionů přináší ovoce v podobě vystoupení po celé republice a vrcholí úspěšným zájezdem do Francie v roce 1980. Jan Krist, vědom si své politické nespolehlivosti, účast na zájezdu odmítl, aby neohrozil jeho realizaci. I přesto je na podzim roku 1980 z místa vedoucího souboru tehdejším zřizovatelem vyhozen. Nastává období, kdy se tanečníci Lipovjanu schází jenom kvůli každoročnímu účinkování na Horňáckých slavnostech. V roce 1983 se z příležitostného tanečníka Lipovjanu a kmenového tanečníka strážnického Danaje Jožíčka Jagoše, stává vedoucí, tanečník a příležitostný choreograf Lipovjanu. Navazuje na základy, které v Lipově položil Jan Krist. Převážná část repertoáru je opět tvořena tanci a písněmi z Horňácka. Pro větší pestrost vystoupení však zařazuje do repertoáru i tance ze sousedních regionů, ať už z Myjavských Kopanic, Uherskobrodska nebo Strážnicka. I současná generace tanečníků je vedena tímto směrem a zdá se, že pro většinu je pravidelné scházení víc než milá povinnost. Jako by se na ně přenesly myšlenky zakladatelů Lipovjanu:

„Při zpěvu, tanci a vyprávění trávíme příjemné chvilky. Po ukončení schůzek se vždy cítíme duševně svěží, dovedeme tedy pochopit a ocenit sílu lidového zpěvu a tance. Obojí zřejmě vytrysklo ze srdcí našich předků, aby takto dali průchod svým radostným náladám, jak už to v životě bývá. Bohužel v dnešní době obrovského technického pokroku zbývá málo času na pochopení pro takové družné chvilky.“ (Kronika Lipovjanu 1972)

Jožíček Jagoš
FOTO: Renek Slezák
© 2018    |