cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
Lipov

Z historie Lipova

Jméno obce se poprvé objevuje roku 1358 v zemských deskách jako majetek Pavla ze Strání.

Po Pavlovi ze Strání sdědil tehdy pouze ještě jenom osadu zvanou Lipov Čeněk z Lipova a od r. 1381 je Lipov jako trhová ves připojen k panství Strážnickému, které bylo v majetků pánů z Kravař. Jeden z nich, pan Petr z Kravař, byl horlivým podporovatelem Mistra Jana Husa a už roku 1417 se Strážnicko hlásilo k víře Husově. Později ustoupilo husitsví víře evangelické a Jednotě bratrské. Obě byly zastoupeny i v Lipově, ale po r. 1620 dochází působením misionářů k rekatolizaci celé obce. V té době – v roce 1629 bylo strážnické panství prodáno někdejšímu plukovníkovi císařského vojska, Františkovi de Magno.

Po Bojakovských z Knurova, kteří v 18. století získali do držby někdejší svobodný mlýn, převzala dle dobového zvyku obec do svého obecního erbu znak tohoto rodu – kozla na rozpůleném štítě.

Erb Bojakovských
Starý znak obce Lipov
Současný znak obce Lipov

Chrám Všech svatých

Na stejném místě jako dnes stávál dříve gotický kostel vystavěný ve čtrnáctém století. Za tureckých nájezdů v roce 1663 byl kostel silně poškozen. Následné opravy byly pouze provizorní, což vedlo k dalšímu chátrání. Roku 1874, kdy již bylo zdivo silně rozpukáno a strop hrozil sesutím, bylo rozhodnuto o uzavření kostela a následně také o jeho stržení. Na jeho místě byl nákladem 25000 zlatých postaven kostel současný. Kompletně dokončen byl v roce 1887, využíván však byl už od roku 1880. Vysvěcen byl od strážnického děkana Martina Novotného.

Jde o stavbu basilikálního typu s trámovým stropem a dřevěnými pavlačemi po stranách. Vymalován byl v roce 1938 podle návrhu Jana Köhlera.

Vinařství v Lipově

Ač o tom možná mnozí neví, má vinařstí v Lipově tradici sahající daleko do historie. V 18. století uvádějí Moravské katastry zprávu o tom, že více než desetinu katastru Lipova tvoří vinice. Věhlas lipovského vinohradnictví dokazuje i to, že držitelé vinic byli i mnohdy významní občané z jiných obcí a měst – mezi jinými měl v lipovském katastru 30 měřic vinohradů i kníže Kounic.

Následující text je citací z Vlastivědy moravské (z dílu pojednávajícím o tehdejším okresu strážnickém) vydané v roce 1914. (Opis textu z Vlastivědy moravské pojednávající o Lipově)

Město Strážnice a všechny vesnice okresu, položené na úpatí hor Karpatských (i Kuželov, obě Vrbky a Javorník), pěstovaly druhdy pilně vinnou révu. Vína Strážnická a Lipovská (Hertold ve svém Tartaro-Mastix Moraviae 1660 Lipovské víno řadí mezi nejlepší moravská) měla mezi víny moravskými dobré jméno.

R. 1775 (...) Lipovské víno bylo tehdy v dobré pověsti a nejen zdejší občané lipovské vinice drželi, nýbrž i lide z vesnic okolních i vzdálených, ano i šlechtici a jiní zámožní lidé z různých míst. Z Velké mělo zde vinic 34 občanů, z Milokoště 8, z Blatnice 14 lidí, také panství Strážnické, Veselské, Uh.-Ostrožské, Uh.-Brodské a Velehradské. Kníže z Kounic měl vinic 30 měr, baron Minkvic 3 míry, baronesa Sucumbergová 6 měr, c. k. komorní ředitelství 36 měr, král. soudce z Uh. Hradiště, pán z Weisenburgu 10 1/2 míry, pí. Stoklasová z Uh. Hradiště 18 měr, výběrčí potravní daně Koppensteiner 3 míry, farář strážnický Hnátek 3 měř., Jana Čepelková z Mezříče 12 měř. a j.

Historie Lipova tak, jak byla zaznamenána ve Vlastivědě moravské

Pozn.: Text je přímým opisem z knihy, některé výrazy se tedy mohou z dnešního pohledu jevit jako gramaticky nesprávne.

Lipov ve starých fotografiích

© 2020    |