cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče
26. prosince 2020
Štěpánská beseda u cimbálu
Konec roku 2020
Zpívání u Panenky Marie
Ukázat všechny akce
Verbuňk

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy.

Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulzů ke vzniku tohoto tance.

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.

Horňácký verbuňk

Horňácký verbuňk je charakterizován drobnějšími ciframi, menšími, ne příliš častými skoky, jemnější kresbou špiček chodidel, celkovou hutností a sevřeností výrazu. Z cifer jsou typické zakládané přeskoky, skoky stranou, přeskoky z nohy na nohu střídavě pravou a levou vpřed a vzad při současném pohybu stranou, ryhchlé rytmické přešlapy a podupy, skok do dřepu, výskok s poohnutím nohou zánožmo, pohyby střídavého napětí a uvolňování doplněné umírněnou gestikulací pažemi. Tempo horňáckého verbuňku je při zpěvu středně rychlé až volné, v průběhu vlastního tance se pak stupňuje. Verbuňk je nejdynamičtějším a nejživějším horňáckým tancem, v němž se uplatňují improvizační schopnosti a tvůrčí talent jednotlivých tanečníků.

HOLÝ, Dušan, FROLEC, Václav, JEŘÁBEK, Richard a kol. Horňácko. Brno: Nakladatelství Blok, 1966.
© 2020    |