cz en de fr
Nastavit pozadí webu
Facebook Rajče

30. prosince 2018
23. února 2019
Výuka horňáckého verbuňku
Ukázat všechny akce
8.–9. července 2017
15. dubna 2017
11. února 2018
Verbuňk

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy.

Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulzů ke vzniku tohoto tance.

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.

Horňácký verbuňk

Horňácký verbuňk je charakterizován drobnějšími ciframi, menšími, ne příliš častými skoky, jemnější kresbou špiček chodidel, celkovou hutností a sevřeností výrazu. Z cifer jsou typické zakládané přeskoky, skoky stranou, přeskoky z nohy na nohu střídavě pravou a levou vpřed a vzad při současném pohybu stranou, ryhchlé rytmické přešlapy a podupy, skok do dřepu, výskok s poohnutím nohou zánožmo, pohyby střídavého napětí a uvolňování doplněné umírněnou gestikulací pažemi. Tempo horňáckého verbuňku je při zpěvu středně rychlé až volné, v průběhu vlastního tance se pak stupňuje. Verbuňk je nejdynamičtějším a nejživějším horňáckým tancem, v němž se uplatňují improvizační schopnosti a tvůrčí talent jednotlivých tanečníků.

HOLÝ, Dušan, FROLEC, Václav, JEŘÁBEK, Richard a kol. Horňácko. Brno: Nakladatelství Blok, 1966.
© 2018    |